• 06 Ağustos 2020 15:40:43 (Kaynak Matriks)
    TAKASBANK PARA PIYASASI`NDA BUGUN 2,681,358,000-TL`LIK ISLEM HACMI GERCEKLESTI. DOLAR BAZINDA ISE BU RAKAM 383,752,862 OLDU GUN MIN(%) MAX(%) ORT(%) ISLEM HACMI (TL) ISLEM ADEDI 1 5.75 10.20 9.23 2,256,011,000 816 5 9.75 9.75 9.75 13,000,000 3 6 9.30 9.75 9.69 46,491,000 6 7 8.75 9.50 9.25 24,783,000 3 8 8.80 9.80 9.49 140,175,000 19 11 9.30 9.80 9.56 48,000,000 7 12 9.30 9.50 9.40 55,598,000 9 14 9.50 9.50 9.50 10,000,000 1 15 9.40 9.50 9.40 20,500,000 2 18 9.50 9.50 9.50 10,000,000 2 20 9.50 9.50 9.50 10,000,000 2 25 9.50 9.50 9.50 500,000 1 32 9.00 9.00 9.00 5,000,000 1 33 9.00 9.00 9.00 15,000,000 2 35 9.00 9.40 9.40 20,195,000 2 89 9.75 10.00 9.80 6,105,000 4 TOPLAM 2,681,358,000 880