• 06 Ağustos 2020 19:27:54 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/866202 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D73A868070173C4618D4D0B8C KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-06-30 2019-01-01 2019-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 211173000 209499000 81407000 101048000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 128625000 114561000 60125000 55746000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 33970000 57803000 16148000 26361000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 0 149000 0 149000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 48349000 36792000 5044000 18690000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 113000 0 1000 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 0 0 0 0 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 48236000 36792000 5043000 18690000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 229000 194000 90000 102000 FAIZ GIDERLERI (-) -140447000 -100957000 -47641000 -48384000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -2204000 -4051000 -1159000 -2007000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -138172000 -96780000 -46446000 -46320000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -71000 -126000 -36000 -57000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 70726000 108542000 33766000 52664000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1031000 547000 489000 240000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1375000 841000 685000 409000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 1251000 776000 623000 373000 DIGER 124000 65000 62000 36000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -344000 -294000 -196000 -169000 GAYRI NAKDI KREDILERE -2000 -1000 -1000 0 DIGER -342000 -293000 -195000 -169000 TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -6928000 28000 -2365000 -400000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 222000 -30000 274000 -5000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) -7150000 58000 -2639000 -395000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 4390000 7757000 1797000 2482000 FAALIYET BRUT KÂRI 69219000 116874000 33687000 54986000 KREDI KARSILIKLARI (-) -109205000 -8753000 -101826000 -3485000 PERSONEL GIDERLERI (-) -19069000 -15733000 -8638000 -7141000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -10468000 -9557000 -5595000 -4842000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) -69523000 82831000 -82372000 39518000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -69523000 82831000 -82372000 39518000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -9088000 -19939000 -4397000 -9175000 CARI VERGI KARSILIGI -10790000 -20887000 -5255000 -9709000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -26000 -14000 -26000 -13000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 1728000 962000 884000 547000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) -78611000 62892000 -86769000 30343000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI -78611000 62892000 -86769000 30343000 GRUBUN KARI (ZARARI) -78611000 62892000 -86769000 30343000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)