• 06 Ağustos 2020 18:57:20 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/866177 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D73A868090173C44D2EE57567 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-06-30 2019-01-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 24994964 45825012 FAKTORING GELIRLERI 24994964 45825012 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 24994964 45825003 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 9 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -19021922 -30160166 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -4850426 -8260525 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -214370 -238545 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -13939872 -21644692 DIGER FAIZ GIDERLERI -17254 -16404 BRUT KAR (ZARAR) 5973042 15664846 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -4824444 -4449122 PERSONEL GIDERLERI -1753291 -1936950 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -28436 -9636 GENEL ISLETME GIDERLERI -1609892 -1212032 DIGER -1432825 -1290504 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 1148598 11215724 DIGER FAALIYET GELIRLERI 748967 3179115 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 716357 3122740 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 2017 4230 DIGER 30593 52145 KARSILIK GIDERLERI 0 -25326 OZEL KARSILIKLAR 0 -25326 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -20634 -34025 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -20634 -34025 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 1876931 14335488 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1876931 14335488 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -528280 -3144269 CARI VERGI KARSILIGI -455263 -3157745 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -73017 -13476 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 1348651 11191219 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 1348651 11191219 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1348651 11191219 ANA ORTAKLIK PAYLARI 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)