• 06 Ağustos 2020 18:44:56 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/866163 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C73A8657F0173C41E67891E6D KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2020-01-01 2020-06-30 2019-01-01 2019-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 58349944 25786042 28973203 8480940 SATISLARIN MALIYETI -10495615 -16798215 -4084472 -3593239 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 47854329 8987827 24888731 4887701 BRUT KAR (ZARAR) 47854329 8987827 24888731 4887701 GENEL YONETIM GIDERLERI -21338313 -8601716 -10485041 -5481525 PAZARLAMA GIDERLERI -6797026 -1385974 -3274779 -757489 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4325955 4898649 1907643 2199927 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3863162 -4495046 -1948871 -2259276 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 20181783 -596260 11087683 -1410662 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 20718 227472 227472 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -532029 -532029 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 19670472 -368788 10555654 -1183190 FINANSMAN GELIRLERI 3291091 993144 -517904 453631 FINANSMAN GIDERLERI -6246019 -734162 -1444659 -494426 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 16715544 -109806 8593091 -1223985 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3724467 -133603 -1862688 -94455 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3945649 -382174 -2044999 -6261 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -221182 -248571 -182311 -100716 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 12991077 -243409 6730403 -1129530 DONEM KARI (ZARARI) 12991077 -243409 6730403 -1129530 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 12991077 -243409 6730403 -1129530 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)