• 06 Ağustos 2020 18:27:14 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/866147 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C73A8657F0173C30717F40C51 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2020-01-01 2020-06-30 2019-01-01 2019-06-30 2020-04-01 2020-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 115625000 57188000 6248000 16769000 SATISLARIN MALIYETI -58913000 -46899000 -4106000 -6876000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 56712000 10289000 2142000 9893000 BRUT KAR (ZARAR) 56712000 10289000 2142000 9893000 GENEL YONETIM GIDERLERI -5919000 -5554000 -2733000 -2122000 PAZARLAMA GIDERLERI -4999000 -546000 -232000 -396000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 3497000 64600000 789000 64228000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -4820000 -275000 -1346000 -62000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 44471000 68514000 -1380000 71541000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 915000 -3109000 419000 572000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 45386000 65405000 -961000 72113000 FINANSMAN GELIRLERI 610000 41991000 185000 1361000 FINANSMAN GIDERLERI -50699000 -220180000 -19170000 -174308000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -4703000 -112784000 -19946000 -100834000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -4703000 -112784000 -19946000 -100834000 DONEM KARI (ZARARI) -4703000 -112784000 -19946000 -100834000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -4703000 -112784000 -19946000 -100834000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 83000 -10000 -29000 -97000 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 83000 -10000 -29000 -97000 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 83000 -10000 -29000 -97000 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -4620000 -112794000 -19975000 -100931000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -4620000 -112794000 -19975000 -100931000