• 06 Ağustos 2020 18:12:36 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/866116 DOSYALAR: SORUMLULUK BEYANI 2020-08-06 DIL SECIMI DIL SECIMI INGILIZCE TURKCE YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI YOKTUR FINANSAL TABLO VE FAALIYET RAPORUNUN KABULUNE ILISKIN YONETIM KURULU KARAR TARIHI VE SAYISI YONETIM KURULU KARAR TARIHI 2020-08-06 KARAR SAYISI 16 SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN IKINCI BOLUMUNUN 9. MADDESI GEREGINCE SORUMLULUK BEYANI ACIKLAMA FINANSAL TABLO VE FAALIYETRAPORLARININKABULUNEILISKINYONETIMKURULU``NUN KARAR TARIHI: 06/08/2020 KARAR SAYISI :16 SERMAYE PIYASASIKURULU``NUN`SERMAYEPIYASASINDAFINANSALRAPORLAMAYAILISKIN ESASLARTEBLIGI`NINIKINCIBOLUMUNUN 9. MADDESIGEREGINCESORUMLULUKBEYANI A) SIRKETIMIZIN 01 OCAK 2020 – 30 HAZIRAN 2020DONEMINEAIT,SERMAYE PIYASASI KURULU``NUNSERMAYEPIYASASINDAFINANSALRAPORLAMAYAILISKIN ESASLARTEBLIGIUYARINCA SERMAYEPIYASASI KURULUTARAFINDANDUZENLENENFORMATLARLAUYUMLU OLARAKHAZIRLANANFINANSALTABLOLARIN,FAALIYETRAPORUNUNTARAFIMIZCAINCELENDIGINI, B) SIRKETIMIZDE GOREV VESORUMLULUKALANIMIZDASAHIPOLDUGUMUZBILGILERCERCEVESINDE, FINANSALTABLOLARIN, FAALIYET RAPORUNUNVE UYUM RAPORLARININONEMLIKONULARDA GERCEGE AYKIRIBIR ACIKLAMA VEYAACIKLAMANINYAPILDIGITARIHITIBARIYLAYANILTICI OLMASISONUCUNUDOGURABILECEK HERHANGI BIREKSIKLIKICERMEDIGINI, C) SIRKETIMIZDE GOREV VESORUMLULUKALANIMIZDASAHIPOLDUGUMUZBILGILER CERCEVESINDE,YURURLUKTEKIFINANSALRAPORLAMASTANDARTLARINAGOREHAZIRLANMISFINANSALTABLOLARIN,AKTIFLERI, PASIFLERI, FINANSALDURUMUVEKAR VEZARAR ILE ILGILIGERCEGI DURUST BIRBICIMDE YANSITTIGIVEFAALIYETRAPORUNUN ISINGELISIMI VEPERFORMANSINISIRKETIMIZIN FINANSALDURUMUNU,KARSIKARSIYAOLDUGU ONEMLIRISKLER VEBELIRSIZLIKLERLEBIRLIKTE,DURUSTCEYANSITTIGINI,BEYANEDERIZ.