• 09 Ağustos 2019 19:58:23
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782169 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C77178C5831B9 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 394012912 310353304 176980920 214741827 SATISLARIN MALIYETI -277993669 -229342131 -130036180 -143503163 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 116019243 81011173 46944740 71238664 BRUT KAR (ZARAR) 116019243 81011173 46944740 71238664 GENEL YONETIM GIDERLERI -6632374 -5234450 -2431989 -2486544 PAZARLAMA GIDERLERI -13033400 -13405405 -6951968 -6487857 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -13937477 -14278059 -7282877 -7100481 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 7196641 24816194 14443727 3734110 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -9981910 -24142655 -13645282 -7600710 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 79630723 48766798 31076351 51297182 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 664690 99054 50238 467949 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -5946 -23282 -23282 -5946 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 80289467 48842570 31103307 51759185 FINANSMAN GELIRLERI 12922965 4539195 2462064 6160104 FINANSMAN GIDERLERI -38845546 -46642597 -32675518 -14426211 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 54366886 6739168 889853 43493078 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -8144520 -1495133 -1623093 -6744728 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -10537684 -0 -0 -7919350 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2393164 -1495133 -1623093 -1174622 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 46222366 8234301 2512946 36748350 DONEM KARI (ZARARI) 46222366 8234301 2512946 36748350 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -434933 -721312 -255484 -90543 ANA ORTAKLIK PAYLARI 46657299 8955613 2768430 36838893 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -2171413 -1092136 -207249 -410146 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -2783863 -1400175 -265705 -525828 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -612450 -308039 -58456 -115682 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -612450 -308039 -58456 -115682 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -460012 -430728 -373843 -121402 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -460012 -430728 -373843 -121402 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -2631425 -1522864 -581092 -531548 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 43590941 6711437 1931854 36216802 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -726165 -994005 -492163 -167402 ANA ORTAKLIK PAYLARI 44317106 7705442 2424017 36384204