• 09 Ağustos 2019 19:52:11
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782161 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC5016C771865273836 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 18905118 34070989 11700201 13976845 SATISLARIN MALIYETI -16512809 -28205230 -9364356 -12293724 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 2392309 5865759 2335845 1683121 BRUT KAR (ZARAR) 2392309 5865759 2335845 1683121 GENEL YONETIM GIDERLERI -1820134 -2287315 -1170339 -626927 PAZARLAMA GIDERLERI -1348607 -3027557 -913454 -276739 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 8051561 3533065 1997663 1851297 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -16185224 -11191812 -7072187 -12897221 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -8910095 -7107860 -4822472 -10266469 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 223200 117124 31461 1168 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -7418 -0 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 0 -3329 -1025 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -8686895 -7001483 -4792036 -10265301 FINANSMAN GIDERLERI -1632367 -5654650 -3216468 -620347 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -10319262 -12656133 -8008504 -10885648 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1521254 -62377 -31533 -2556839 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -0 -0 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1521254 -62377 -31533 -2556839 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -8798008 -12593756 -8040037 -8328809 DONEM KARI (ZARARI) -8798008 -12593756 -8040037 -8328809 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -8798008 -12593756 -8040037 -8328809 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 126034 -30646 -69172 -53695 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 161582 -38307 -86464 -68840 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -35548 -7661 -17292 -15145 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -35548 -7661 -17292 -15145 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 126034 -30646 -69172 -53695 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -8671974 -12624402 -8109209 -8382504 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -8671974 -12624402 -8109209 -8382504