• 09 Ağustos 2019 19:51:42
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782160 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C7741240229D2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C7741246429D3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 21028965000 14033899000 7464887000 11087988000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 17074308000 12010624000 6410664000 8968489000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 204433000 169393000 93369000 105323000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 178359000 129687000 64908000 85454000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 1962000 18961000 14948000 1241000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 3429257000 1609326000 839774000 1865812000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 41577000 5984000 2812000 30193000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 990855000 327322000 164135000 577162000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 2396825000 1276020000 672827000 1258457000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 115883000 81812000 40432000 59542000 DIGER FAIZ GELIRLERI 24763000 14096000 792000 2127000 FAIZ GIDERLERI (-) -15536474000 -8949950000 -4789434000 -8123718000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -9175258000 -5917211000 -3140949000 -4764636000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -934836000 -630533000 -356826000 -475569000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -3358946000 -1197457000 -652371000 -1764774000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -1957610000 -1184191000 -648296000 -1071108000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -76475000 0 0 -40193000 DIGER FAIZ GIDERLERI -33349000 -20558000 -9008000 -7438000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 5492491000 5083949000 2675453000 2964270000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1825074000 883125000 467341000 851956000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2367528000 1278101000 689672000 1165547000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 348869000 194834000 102372000 183026000 DIGER 2018659000 1083267000 587300000 982521000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -542454000 -394976000 -222331000 -313591000 GAYRI NAKDI KREDILERE -2746000 -2774000 -1657000 -1076000 DIGER -539708000 -392202000 -220674000 -312515000 TEMETTU GELIRLERI 8432000 48480000 4047000 7095000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -1063874000 352941000 217546000 -1234803000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 121141000 58272000 30423000 69004000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -1492899000 238895000 158380000 -1501823000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 307884000 55774000 28743000 198016000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 3479032000 1730706000 386782000 1553811000 FAALIYET BRUT KÂRI 9741155000 8099201000 3751169000 4142329000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -3970574000 -1813820000 -512788000 -1423023000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -54243000 -19088000 -8858000 -20315000 PERSONEL GIDERLERI (-) -1483825000 -1173759000 -571956000 -731678000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -2675446000 -2289761000 -1231840000 -1355722000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 1557067000 2802773000 1425727000 611591000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 32422000 28997000 15052000 18118000 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1589489000 2831770000 1440779000 629709000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -258487000 -574890000 -307588000 -94822000 CARI VERGI KARSILIGI -448717000 -563007000 -250947000 -396714000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -720419000 -247152000 -155766000 -81678000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 910649000 235269000 99125000 383570000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 1331002000 2256880000 1133191000 534887000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 1331002000 2256880000 1133191000 534887000 GRUBUN KARI (ZARARI) 1266185000 2229462000 1111784000 485730000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 64817000 27418000 21407000 49157000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)