• 09 Ağustos 2019 19:50:27
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782159 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C770560AC1C47 NAKIT AKIS TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KÂRI /ZARARI 6090000 7140000 ALINAN FAIZLER VE KIRALAMA GELIRLERI 31631000 40488000 ODENEN FAIZLER VE KIRALAMA GIDERLERI -24275000 -27226000 ALINAN TEMETTULER -6000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 6511000 2511000 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 1461000 -2900000 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 75000 -4000 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -5563000 -5717000 ODENEN VERGILER -1028000 -6000 DIGER -2722000 ESAS FAALIYET KONUSU VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM -55930000 -28286000 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -50334000 -28109000 DIGER VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -2573000 172000 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) -70000 111000 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 54000 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -2953000 -514000 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -49840000 -21146000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -399000 -90000 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 350000 SATIN ALINAN ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULEN FINANSAL VARLIKLAR -3000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISLARI -399000 257000 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 54374000 22634000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -27851000 0 DIGER 1445000 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 27968000 22634000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS (AZALIS) -22271000 1745000 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 34261000 928000 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 11990000 2673000