• 09 Ağustos 2019 19:50:25
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782159 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C770560AC1C47 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 35976000 18265000 22422000 42435000 FAKTORING GELIRLERI 35976000 18265000 22422000 42435000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 29465000 14199000 20986000 39924000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 6511000 4066000 1436000 2511000 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI GELIRLERI 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -26051000 -13997000 -15297000 -28810000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -16522000 -9764000 -10752000 -20497000 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI 0 0 0 -6000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -7753000 -3277000 -3710000 -6729000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -1776000 -956000 -835000 -1578000 BRUT KAR (ZARAR) 9925000 4268000 7125000 13625000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -5563000 -2848000 -3159000 -5718000 PERSONEL GIDERLERI -2999000 -1538000 -1871000 -3462000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -129000 -80000 -103000 -112000 GENEL ISLETME GIDERLERI -1934000 -954000 -955000 -1724000 DIGER -501000 -276000 -230000 -420000 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 4362000 1420000 3966000 7907000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 3975000 2155000 504000 930000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 1137000 298000 32000 40000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 1377000 763000 277000 525000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 90000 78000 41000 73000 DIGER 1371000 1016000 154000 292000 KARSILIK GIDERLERI -348000 -18000 -322000 -1395000 OZEL KARSILIKLAR -348000 -18000 -322000 -1395000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -946000 -482000 -833000 -1687000 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -856000 -406000 -824000 -1661000 DIGER -90000 -76000 -9000 -26000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 7043000 3111000 3315000 5755000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 7043000 3111000 3315000 5755000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -1735000 -858000 -755000 -1398000 CARI VERGI KARSILIGI -1649000 -772000 -772000 -1415000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -86000 -86000 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 17000 17000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 5308000 2253000 2560000 4357000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 5308000 2253000 2560000 4357000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 5308000 2253000 2560000 4357000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)