• 09 Ağustos 2019 19:39:15
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782152 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C771FE9492292 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 587808591 615381957 352789124 320397351 SATISLARIN MALIYETI -396472766 -423266135 -244580204 -216670174 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 191335825 192115822 108208920 103727177 BRUT KAR (ZARAR) 191335825 192115822 108208920 103727177 GENEL YONETIM GIDERLERI -26350703 -24127203 -12096131 -14130243 PAZARLAMA GIDERLERI -66623133 -75093543 -44609320 -36010875 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -11837174 -11260611 -5840044 -6339182 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 77603366 73663404 32251826 42910322 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -93277147 -108907166 -61050296 -54736490 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 70851034 46390703 16864955 35420709 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 205094 67049 5301 135438 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -9014 -117 -0 -4380 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 71047114 46457635 16870256 35551767 FINANSMAN GELIRLERI 6061907 1129591 603022 2331542 FINANSMAN GIDERLERI -76407668 -43461829 -23656629 -40768730 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 701353 4125397 -6183351 -2885421 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -19404158 -770195 -1245505 -17837616 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -19404158 -770195 -1245505 -17837616 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 20105511 4895592 -7428856 14952195 DONEM KARI (ZARARI) 20105511 4895592 -7428856 14952195 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 20105511 4895592 -7428856 14952195 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1046744 -1472184 -1218886 -544882 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -1308430 -1840230 -1523608 -681102 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -261686 -368046 -304722 -136220 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -261686 -368046 -304722 -136220 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -9401086 -8404000 -5106606 -3950685 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -9401086 -8404000 -5106606 -3950685 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) -9401086 -8404000 -5106606 -3950685 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -10447830 -9876184 -6325492 -4495567 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 9657681 -4980592 -13754348 10456628 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 9657681 -4980592 -13754348 10456628