• 09 Ağustos 2019 19:37:52
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782150 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C771A29C720C5 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 618555073 558431324 289607211 303803816 SATISLARIN MALIYETI -473055211 -431872649 -228251417 -239095395 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 145499862 126558675 61355794 64708421 BRUT KAR (ZARAR) 145499862 126558675 61355794 64708421 GENEL YONETIM GIDERLERI -38162968 -30765586 -14995738 -13830500 PAZARLAMA GIDERLERI -21495288 -24480410 -11996322 -10266617 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -554009 -95936 -58947 -324481 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 15188358 30234093 17032971 12065573 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -740812 -25368934 -6011776 -233081 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 99735143 76081902 45325982 52119315 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 6027 4693433 4693433 251 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 508988 479192 286702 212829 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 100250158 81254527 50306117 52332395 FINANSMAN GELIRLERI 12230743 4356910 1996332 8418557 FINANSMAN GIDERLERI -45436686 -39918433 -20491457 -21063280 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 67044215 45693004 31810992 39687672 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2655818 -6815875 -4433311 -5171602 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2655818 -6815875 -4433311 -5171602 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 64388397 38877129 27377681 34516070 DONEM KARI (ZARARI) 64388397 38877129 27377681 34516070 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 64388397 38877129 27377681 34516070 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -10185080 -12576267 -5754097 -2736953 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -12731350 -15720334 -7192621 -3421191 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -2546270 -3144067 -1438524 -684238 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 13851563 24771646 5960007 7003320 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 13851563 24771646 5960007 7003320 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 3666483 12195379 205910 4266367 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 68054880 51072508 27583591 38782437 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 68054880 51072508 27583591 38782437