• 09 Ağustos 2019 19:36:13
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782147 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C7734A3A5273D KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 32541055 29836499 17272095 22112134 SATISLARIN MALIYETI -28093528 -24434595 -13889466 -18576034 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 4447527 5401904 3382629 3536100 BRUT KAR (ZARAR) 4447527 5401904 3382629 3536100 GENEL YONETIM GIDERLERI -639237 -725986 -427033 -286727 PAZARLAMA GIDERLERI -617882 -594622 -337541 -396973 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 3613287 702224 588067 1155829 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -394004 -454199 -140762 -286285 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 6409691 4329321 3065360 3721944 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 6409691 4329321 3065360 3721944 FINANSMAN GELIRLERI 2620948 2124824 964440 -1145551 FINANSMAN GIDERLERI -11469067 -6937084 -3255181 -5134127 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -2438428 -482939 774619 -2557734 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -6021 -506281 -506281 -9550 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -6021 -506281 -506281 -9550 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -2432407 23342 1280900 -2567284 DONEM KARI (ZARARI) -2432407 23342 1280900 -2567284 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -2432407 23342 1280900 -2567284 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)