• 09 Ağustos 2019 19:31:56
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782142 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC5016C772802EF3E0F KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 57188000 77391000 7095000 16769000 SATISLARIN MALIYETI -46899000 -68720000 -1441000 -6876000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 10289000 8671000 5654000 9893000 BRUT KAR (ZARAR) 10289000 8671000 5654000 9893000 GENEL YONETIM GIDERLERI -5554000 -4393000 -2464000 -2122000 PAZARLAMA GIDERLERI -546000 -1526000 -985000 -396000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 64600000 73823000 52665000 64228000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -275000 -9794000 -4806000 -62000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 68514000 66781000 50064000 71541000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -3109000 -3005000 -3203000 572000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 65405000 63776000 46861000 72113000 FINANSMAN GELIRLERI 41991000 2514000 1609000 1361000 FINANSMAN GIDERLERI -220180000 -79502000 -52069000 -174308000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -112784000 -13212000 -3599000 -100834000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -112784000 -13212000 -3599000 -100834000 DONEM KARI (ZARARI) -112784000 -13212000 -3599000 -100834000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -112784000 -13212000 -3599000 -100834000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -10000 3000 15000 -97000 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -10000 3000 15000 -97000 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -10000 3000 15000 -97000 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -112794000 -13209000 -3584000 -100931000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -112794000 -13209000 -3584000 -100931000