• 09 Ağustos 2019 19:22:55 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782136 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C771B8C0B2703 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 3611112000 2470830000 1193251000 1740269000 SATISLARIN MALIYETI -2854166000 -1884313000 -905815000 -1371994000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 756946000 586517000 287436000 368275000 BRUT KAR (ZARAR) 756946000 586517000 287436000 368275000 GENEL YONETIM GIDERLERI -91594000 -72880000 -32448000 -51522000 PAZARLAMA GIDERLERI -26098000 -24287000 -12857000 -13049000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 165447000 121359000 67722000 75976000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -93146000 -103632000 -61259000 -47648000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 711555000 507077000 248594000 332032000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 29570000 18000 0 29557000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 6675000 9961000 -7452000 -15547000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 747800000 517056000 241142000 346042000 FINANSMAN GELIRLERI 359497000 587043000 392290000 95966000 FINANSMAN GIDERLERI -1093664000 -1168496000 -730414000 -487093000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 13633000 -64397000 -96982000 -45085000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -42669000 -131346000 -127666000 -14989000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -33492000 -12433000 -1638000 -16836000 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -9177000 -143779000 -126028000 -1847000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -29036000 66949000 30684000 -60074000 DONEM KARI (ZARARI) -29036000 66949000 30684000 -60074000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -10923000 -10293000 -11258000 -6155000 ANA ORTAKLIK PAYLARI -18113000 77242000 41942000 -53919000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -184000 1156983000 1693000 87000 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 1446401000 0 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -236000 -173000 2116000 112000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -52000 -289245000 -423000 -25000 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI), VERGI ETKISI 0 -289280000 0 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -52000 -35000 -423000 -25000 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -568502000 -617655000 -492702000 -202255000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 37696000 60049000 47641000 -19083000 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 37696000 60049000 47641000 -19083000 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMAYA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -757747000 -847130000 -675429000 -228964000 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) -757747000 -847130000 -675429000 -228964000 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -151549000 -169426000 -135086000 -45792000 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMAYA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR, VERGI ETKISI -151549000 -169426000 -135086000 -45792000 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -568686000 539328000 -491009000 -202168000 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -597722000 606277000 -460325000 -262242000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -10923000 -10293000 -11258000 -6155000 ANA ORTAKLIK PAYLARI -586799000 616570000 -449067000 -256087000