• 09 Ağustos 2019 19:21:08
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782132 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C77091F582277 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 21738640 37760000 21493014 11526950 SATISLARIN MALIYETI -21365713 -35294739 -20185318 -11230101 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 372927 2465261 1307696 296849 BRUT KAR (ZARAR) 372927 2465261 1307696 296849 GENEL YONETIM GIDERLERI -2573445 -1588119 -758462 -1228583 PAZARLAMA GIDERLERI -1182094 -1532439 -791240 -568889 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1509712 1797622 458366 994120 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -978289 -7656717 -5936639 -887495 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -2851189 -6514392 -5720279 380992 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 37817 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -24511 -13891 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -2851189 -6501086 -5734170 380992 FINANSMAN GELIRLERI 17956 11714 FINANSMAN GIDERLERI -4966924 -2540725 -1557594 -3768912 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -7818113 -9023855 -7280050 -3387920 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2183282 -1393947 -1032205 -1871854 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2183282 -1393947 -1032205 -1871854 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -5634831 -7629908 -6247845 -1516066 DONEM KARI (ZARARI) -5634831 -7629908 -6247845 -1516066 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -5634831 -7629908 -6247845 -1516066 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 379368 -242088 -230222 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 474210 -302610 -287777 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -94842 -60522 -57555 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -94842 -60522 -57555 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 379368 -242088 -230222 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -5255463 -7871996 -6478067 -1516066 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -5255463 -7871996 -6478067 -1516066