• 09 Ağustos 2019 19:17:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782126 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC5016C771E815C3A0E KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1030924000 991116000 SATISLARIN MALIYETI -878076000 -783489000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 152848000 207627000 BRUT KAR (ZARAR) 152848000 207627000 GENEL YONETIM GIDERLERI -34548000 -31903000 PAZARLAMA GIDERLERI -36315000 -47202000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 3515000 2026000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -6658000 -24985000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 78842000 105563000 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 333000 1400000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 537000 295000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 79712000 107258000 FINANSMAN GELIRLERI 28280000 95009000 FINANSMAN GIDERLERI -265655000 -400905000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -157663000 -198638000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -25728000 -37775000 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -25728000 -37775000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -131935000 -160863000 DONEM KARI (ZARARI) -131935000 -160863000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -131935000 -160863000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)