• 09 Ağustos 2019 19:16:21
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782124 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC5016C76FB0F782AC3 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 6261383 17266830 4065599 2640105 SATISLARIN MALIYETI -309152 -8201498 -976760 -165360 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 5952231 9065332 3088839 2474745 BRUT KAR (ZARAR) 5952231 9065332 3088839 2474745 GENEL YONETIM GIDERLERI -2449037 -8975596 -6542280 -1357792 PAZARLAMA GIDERLERI -160614 -899197 -337733 -50106 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14686806 13519631 6858751 5027282 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -19309253 -41013003 -30361004 -7649902 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -1279867 -28302833 -27293427 -1555773 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 2266602 2266602 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -7832184 -943261 -1022594 -2174559 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -9112051 -26979492 -26049419 -3730332 FINANSMAN GELIRLERI 20024565 7909558 4938422 10205785 FINANSMAN GIDERLERI -23225309 -28932550 -24283743 -1799609 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -12312795 -48002484 -45394740 4675844 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -12312795 -48002484 -45394740 4675844 DONEM KARI (ZARARI) -12312795 -48002484 -45394740 4675844 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -12312795 -48002484 -45394740 4675844 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -12312795 -48002484 -45394740 4675844 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -12312795 -48002484 -45394740 4675844