• 09 Ağustos 2019 19:15:01 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782123 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C771ECA9F220D KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 6261383 7543582 4065599 2640105 SATISLARIN MALIYETI -309152 -2343407 -1199022 -165360 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 5952231 5200175 2866577 2474745 BRUT KAR (ZARAR) 5952231 5200175 2866577 2474745 GENEL YONETIM GIDERLERI -2799741 -9787029 -7005083 -1543176 PAZARLAMA GIDERLERI -205319 -1151308 -418449 -36852 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 15141373 14183350 7069665 5242526 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -19525492 -42139093 -31303640 -7702363 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -1436948 -33693905 -28790930 -1565120 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -7832184 -943261 -1022594 -2174559 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -9269132 -34637166 -29813524 -3739679 FINANSMAN GELIRLERI 20024565 7909558 4938422 10205785 FINANSMAN GIDERLERI -30952336 -28482075 -21549605 -7292999 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -20196903 -55209683 -46424707 -826893 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -318098 -54853 -210113 -201309 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -318098 -54853 -210113 -201309 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -19878805 -55154830 -46214594 -625584 DONEM KARI (ZARARI) -19878805 -55154830 -46214594 -625584 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -3447075 -532054 477287 -2415331 ANA ORTAKLIK PAYLARI -16431730 -54622776 -46691881 1789747 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -19878805 -55154830 -46214594 -625584 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -3447075 -532054 477287 -2415331 ANA ORTAKLIK PAYLARI -16431730 -54622776 -46691881 1789747