• 09 Ağustos 2019 19:13:09
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782117 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C7718B796322C KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 174044555 295989342 153785934 101119118 SATISLARIN MALIYETI -149819638 -197452956 -100709370 -83572891 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 24224917 98536386 53076564 17546227 BRUT KAR (ZARAR) 24224917 98536386 53076564 17546227 GENEL YONETIM GIDERLERI -17069919 -12343618 -7005024 -8522456 PAZARLAMA GIDERLERI -7390532 -5393853 -3125508 -4364670 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -37200 -33204 -11020 -19316 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 5000084 6973016 2101075 3661762 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1371132 -2338576 -1409321 -491242 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 3356218 85400151 43626766 7810305 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 38665 23697 11848 11849 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -0 -335 -335 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -3180352 1325036 279556 -1791896 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 214531 86748549 43917835 6030258 FINANSMAN GELIRLERI 13593209 12843531 7637671 7917023 FINANSMAN GIDERLERI -42720676 -20662463 -11166275 -21708068 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -28912936 78929617 40389231 -7760787 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -46526 -16658040 -8494695 -81263 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -15359183 -8531962 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -46526 -1298857 -37267 -81263 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -28866410 62271577 31894536 -7679524 DONEM KARI (ZARARI) -28866410 62271577 31894536 -7679524 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -28866410 62271577 31894536 -7679524 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -648542 52320 52320 -648542 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -768854 57972 57972 -768854 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR -33459 5942 5942 -33459 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -33459 5942 5942 -33459 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -153771 -11594 -11594 -153771 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -153771 -11594 -11594 -153771 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -648542 52320 52320 -648542 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -29514952 62323897 31946856 -8328066 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -29514952 62323897 31946856 -8328066