• 09 Ağustos 2019 19:12:38
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782116 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC4016C76FDCCA537FF KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 19590237 33909409 3861492 14874697 SATISLARIN MALIYETI -19577390 -33407082 -3643286 -14861467 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 12847 502327 218206 13230 BRUT KAR (ZARAR) 12847 502327 218206 13230 GENEL YONETIM GIDERLERI -773213 -1132572 -754408 -374568 PAZARLAMA GIDERLERI -322759 -231563 -115184 -161795 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 676023 709720 353584 344352 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -291694 -323428 -141984 -269815 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -698796 -475516 -439786 -448596 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -698796 -475516 -439786 -448596 FINANSMAN GELIRLERI 310266 FINANSMAN GIDERLERI -1609967 -2659059 -1182288 -898053 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -2308763 -2824309 -1622074 -1346649 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -2308763 -2824309 -1622074 -1346649 DONEM KARI (ZARARI) -2308763 -2824309 -1622074 -1346649 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -2308763 -2824309 -1622074 -1346649 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 -205683 -235815 0 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) -177913 -177913 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 -27770 -57902 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 -205683 -235815 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -2308763 -3029992 -1857889 -1346649 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -2308763 -3029992 -1857889 -1346649