• 09 Ağustos 2019 19:06:19
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782103 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC4016C7703502139B4 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 748783115 541381724 318904243 437832449 SATISLARIN MALIYETI -543675710 -366918229 -202336309 -308750554 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 205107405 174463495 116567934 129081895 BRUT KAR (ZARAR) 205107405 174463495 116567934 129081895 GENEL YONETIM GIDERLERI -105595783 -76863875 -42311817 -56751648 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 60300692 71593126 22560182 28780479 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -26621430 -78336266 -31960326 -12917745 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 133190884 90856480 64855973 88192981 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 2216816 1851705 1819249 622880 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -263 -210314 -183164 -263 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 7160667 9294130 5559494 3374595 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 142568104 101792001 72051552 92190193 FINANSMAN GELIRLERI 15992574 32116688 21630520 8194627 FINANSMAN GIDERLERI -137299970 -68931987 -40974480 -73300342 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 21260708 64976702 52707592 27084478 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -10298594 -5136715 -2786676 -2158883 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -12102691 -8766944 -5344022 -8287888 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -22401285 -3630229 -2557346 -6129005 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 31559302 59839987 49920916 24925595 DONEM KARI (ZARARI) 31559302 59839987 49920916 24925595 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 783548 1498413 1168345 1492640 ANA ORTAKLIK PAYLARI 30775754 58341574 48752571 23432955 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)