• 09 Ağustos 2019 19:03:39
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782098 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C7649A10068F1 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 668711596 573093633 307170039 336077058 SATISLARIN MALIYETI -529637066 -394667957 -205234281 -249419560 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 139074530 178425676 101935758 86657498 BRUT KAR (ZARAR) 139074530 178425676 101935758 86657498 GENEL YONETIM GIDERLERI -38990597 -44193950 -20317486 -8743331 PAZARLAMA GIDERLERI -18371197 -11925219 -6208682 -8817399 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -3757 -3955 -1978 -1848 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 14589854 13507090 7099213 5776048 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -12110646 -8050598 -2628758 -8767758 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 84188187 127759044 79878067 66103210 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 30416086 11316891 5377822 24170653 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -2730903 -3383028 -2260243 -1335988 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 2504647 11028963 3844482 1011393 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 114378017 146721870 86840128 89949268 FINANSMAN GELIRLERI 44985442 38169298 25322001 25223206 FINANSMAN GIDERLERI -68533087 -53212045 -29077794 -40586542 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 90830372 131679123 83084335 74585932 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -12325791 -29979006 -20726604 -12082438 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -12623095 -9768771 -8899639 -10028323 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -297304 -20210235 -11826965 -2054115 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 78504581 101700117 62357731 62503494 DONEM KARI (ZARARI) 78504581 101700117 62357731 62503494 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 78504581 101700117 62357731 62503494 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -6875867 49627 -609724 -9097992 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -8363550 0 -605430 -11147299 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR -231284 62034 -156725 -225191 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -231284 62034 -156725 -225191 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -1718967 -12407 -152431 -2274498 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -1672710 -0 -121086 -2229460 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILEN ISTIRAK VE IS ORTAKLIKLARININ KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRLERINDEN PAYLAR, VERGI ETKISI -46257 -12407 -31345 -45038 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -525613 131321 35685 -435419 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI -525613 131321 35685 -435419 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -7401480 180948 -574039 -9533411 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 71103101 101881065 61783692 52970083 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 71103101 101881065 61783692 52970083