• 09 Ağustos 2019 19:02:49
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782092 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C769D3ED9031F KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 163096081 113883743 62267376 93123218 SATISLARIN MALIYETI -133739523 -103006056 -56456604 -75494948 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 29356558 10877687 5810772 17628270 BRUT KAR (ZARAR) 29356558 10877687 5810772 17628270 GENEL YONETIM GIDERLERI -9223639 -7940524 -4271453 -4414324 PAZARLAMA GIDERLERI -12155021 -9335279 -5215706 -6136219 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -77511 -1305253 -755182 -77511 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 28065575 20861918 11326523 14247923 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -25800705 -15049528 -9366644 -11130296 DIGER KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 10165257 -1890979 -2471690 10117843 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 702575 198020 198020 35593 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 10867832 -1692959 -2273670 10153436 FINANSMAN GELIRLERI 43680 98900 38000 25760 FINANSMAN GIDERLERI -2104236 -2118394 -1405047 -933551 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 8807276 -3712453 -3640717 9245645 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1178516 -1316986 -825265 -1162545 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1796300 -1195835 -574246 -1668172 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -617784 -2512821 -1399511 -505627 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 7628760 -2395467 -2815452 8083100 DONEM KARI (ZARARI) 7628760 -2395467 -2815452 8083100 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 727425 -1856888 -1741246 731549 ANA ORTAKLIK PAYLARI 6901335 -538579 -1074206 7351551 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -757066 -380723 -6497 -9275 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -757066 -380723 -6497 -9275 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -189266 -95181 -1624 -2319 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -946332 -475904 -8121 -11594 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -757066 -380723 -6497 -9275 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 6871694 -2776190 -2821949 8073825 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 661249 -1884917 -1742249 731406 ANA ORTAKLIK PAYLARI 6210445 -891273 -1079700 7342419