• 09 Ağustos 2019 19:00:35
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782090 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC4016C770A5C523B6A KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 56301494 39838239 22761446 29524572 SATISLARIN MALIYETI -38427743 -29711180 -15418864 -19356733 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 17873751 10127059 7342582 10167839 BRUT KAR (ZARAR) 17873751 10127059 7342582 10167839 GENEL YONETIM GIDERLERI -5355254 -3522734 -1584321 -2562328 PAZARLAMA GIDERLERI -205762 -90851 -90851 -84463 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -2289120 -437694 -437694 -1567376 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1736685 580020 193990 692993 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -1281994 -420387 -198755 -691163 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 10478306 6235413 5224951 5955502 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 8992 8992 -2552 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -27448 -14397 -3252 -27448 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 10450858 6230008 5237195 5925502 FINANSMAN GELIRLERI 1684801 389204 223739 861812 FINANSMAN GIDERLERI -1964038 -453407 -330597 -1178523 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 10171621 6165805 5130337 5608791 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -340051 -162510 -232610 -159629 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -681309 -170674 -111883 -297459 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -341258 -8164 -120727 -137830 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 9831570 6003295 4897727 5449162 DONEM KARI (ZARARI) 9831570 6003295 4897727 5449162 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1482268 907778 883678 990896 ANA ORTAKLIK PAYLARI 8349302 5095517 4014049 4458266 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 181617 93839 -166160 -425364 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -181617 -93839 -166160 -425364 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -181617 -93839 -166160 -425364 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 181617 93839 -166160 -425364 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 10013187 6097134 4731567 5023798 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 1387721 983094 958012 799703 ANA ORTAKLIK PAYLARI 8625466 5114040 3773555 4224095