• 09 Ağustos 2019 18:53:40
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782080 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C76EE52C6170D KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 434623000 1327890000 654362000 228315000 SATISLARIN MALIYETI -126668000 -730415000 -399058000 -72223000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 307955000 597475000 255304000 156092000 BRUT KAR (ZARAR) 307955000 597475000 255304000 156092000 GENEL YONETIM GIDERLERI -29527000 -22680000 -16936000 -15017000 PAZARLAMA GIDERLERI -1640000 -3562000 -1889000 -894000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4607000 29859000 17588000 1454000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -4749000 -7100000 -4518000 -2354000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 276646000 593992000 249549000 139281000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 20452000 17271000 11018000 11444000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 297098000 611263000 260567000 150725000 FINANSMAN GELIRLERI 21631000 29568000 14436000 14135000 FINANSMAN GIDERLERI -516046000 -708951000 -493470000 -218374000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -197317000 -68120000 -218467000 -53514000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -197317000 -68120000 -218467000 -53514000 DONEM KARI (ZARARI) -197317000 -68120000 -218467000 -53514000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -197317000 -68120000 -218467000 -53514000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -197317000 -68120000 -218467000 -53514000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -197317000 -68120000 -218467000 -53514000