• 09 Ağustos 2019 18:53:07
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782077 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C770945B422AC KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 432424000 1327890000 654362000 226116000 SATISLARIN MALIYETI -124937000 -730415000 -399058000 -70492000 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 307487000 597475000 255304000 155624000 BRUT KAR (ZARAR) 307487000 597475000 255304000 155624000 GENEL YONETIM GIDERLERI -29396000 -22630000 -16886000 -14886000 PAZARLAMA GIDERLERI -1640000 -3562000 -1889000 -894000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 4547000 29859000 17588000 1394000 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -4745000 -7114000 -4532000 -2350000 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 276253000 594028000 249585000 138888000 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 20452000 17271000 11018000 11444000 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 296705000 611299000 260603000 150332000 FINANSMAN GELIRLERI 21631000 29561000 14429000 14135000 FINANSMAN GIDERLERI -515957000 -708951000 -493470000 -218285000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -197621000 -68091000 -218438000 -53818000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -197621000 -68091000 -218438000 -53818000 DONEM KARI (ZARARI) -197621000 -68091000 -218438000 -53818000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -197621000 -68091000 -218438000 -53818000 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -197621000 -68091000 -218438000 -53818000 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -197621000 -68091000 -218438000 -53818000