• 09 Ağustos 2019 18:53:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782076 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C76CCBBC90250 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 87942570 80018991 39832473 41803055 SATISLARIN MALIYETI -81790931 -75087763 -37516312 -38796080 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 6151639 4931228 2316161 3006975 BRUT KAR (ZARAR) 6151639 4931228 2316161 3006975 GENEL YONETIM GIDERLERI -2851923 -1598422 -878344 -1495436 PAZARLAMA GIDERLERI -159963 -189294 -94473 -61913 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 3659733 2684630 1559609 1848692 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2247404 -3082149 -1422083 -1509834 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 4552082 2745993 1480870 1788484 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 996 1200 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -2933 -6715 -0 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 4550145 2740478 1480870 1788484 FINANSMAN GIDERLERI -75212 -285423 -25197 -48586 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 4474933 2455055 1455673 1739898 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -987403 -610438 -309941 -383267 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -987226 -335434 -145454 -435110 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -177 -275004 -164487 -51843 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 3487530 1844617 1145732 1356631 DONEM KARI (ZARARI) 3487530 1844617 1145732 1356631 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3487530 1844617 1145732 1356631 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)