• 09 Ağustos 2019 18:50:47
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782073 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C76B18C020A37 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 1791177842 1328745728 SATISLARIN MALIYETI -1437614363 -1123838656 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 353563479 204907072 BRUT KAR (ZARAR) 353563479 204907072 GENEL YONETIM GIDERLERI -44968828 -31523127 PAZARLAMA GIDERLERI -93851042 -76652963 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -481777 -344120 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 79812735 40756101 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -104106966 -49776144 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 189967601 87366819 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 59663 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -6153767 -3736948 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 183813834 83689534 FINANSMAN GELIRLERI 0 0 FINANSMAN GIDERLERI -39340034 -28153925 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 144473800 55535609 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -34542508 -11044670 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -44030594 -14161120 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -9488086 -3116450 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 109931292 44490939 DONEM KARI (ZARARI) 109931292 44490939 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 109931292 44490939 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -2817300 -8026322 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -2817300 -3156655 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR -4869667 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 24428517 39060567 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 23865057 38429236 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 23865057 38429236 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -563460 -631331 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -563460 -631331 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 21611217 31034245 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 131542509 75525184 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 131542509 75525184