• 09 Ağustos 2019 18:47:53
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782067 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C76CECF080CC0 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 45170000 44326000 22178000 20817000 FAKTORING GELIRLERI 45170000 44326000 22178000 20817000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 41758000 39437000 19862000 19158000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 3412000 4889000 2316000 1659000 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI GELIRLERI 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -50490000 -35374000 -19161000 -25859000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -35965000 -25599000 -14078000 -17773000 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER -358000 -375000 -156000 -261000 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -673000 -818000 -404000 -320000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -12193000 -7213000 -3848000 -6894000 DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -1301000 -1369000 -675000 -611000 BRUT KAR (ZARAR) -5320000 8952000 3017000 -5042000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -7430000 -6937000 -3617000 -3791000 PERSONEL GIDERLERI -5205000 -5015000 -2617000 -2669000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -130000 -129000 -65000 -65000 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 0 0 GENEL ISLETME GIDERLERI -2095000 -1793000 -935000 -1057000 DIGER 0 0 0 0 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) -12750000 2015000 -600000 -8833000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 722000 652000 191000 228000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 12000 14000 12000 8000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0 TEMETTU GELIRLERI 0 14000 14000 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 14000 0 0 -102000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 124000 55000 0 107000 DIGER 572000 569000 165000 215000 KARSILIK GIDERLERI -3376000 -2124000 -427000 -2521000 OZEL KARSILIKLAR -1489000 -2124000 -427000 -634000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI 0 0 0 0 GENEL KARSILIKLAR -1887000 0 0 -1887000 DIGER 0 0 0 0 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -1152000 -2426000 -1265000 -552000 MENKUL DEGERLER DEGER DUSUS GIDERI 0 0 0 0 DURAN VARLIKLAR DEGER DUSUS GIDERLERI 0 0 0 0 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI ZARARI 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR -1000 0 0 -1000 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -1124000 -2425000 -1265000 -551000 DIGER -27000 -1000 0 0 NET FAALIYET KARI (ZARARI) -16556000 -1883000 -2101000 -11678000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -16556000 -1883000 -2101000 -11678000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -398000 -454000 -480000 -694000 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 -694000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 398000 454000 480000 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) -16158000 -1429000 -1621000 -12372000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI -16158000 -1429000 -1621000 -12372000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -16158000 -1429000 -1621000 -12372000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)