• 09 Ağustos 2019 18:47:33 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782066 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C76A59225039D KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 138978458 185121327 109545030 84070646 SATISLARIN MALIYETI -128577513 -150843955 -89436514 -75583446 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 10400945 34277372 20108516 8487200 BRUT KAR (ZARAR) 10400945 34277372 20108516 8487200 GENEL YONETIM GIDERLERI -17973616 -15142476 -8036354 -9962634 PAZARLAMA GIDERLERI -2680415 -3234806 -1524523 -1600470 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2259969 2108910 712143 1886312 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3989916 -5455644 -2892313 -3012808 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -11983033 12553356 8367469 -4202400 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 19373 622907 574771 8623 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -36309 -86896 -34245 -18079 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -11999969 13089367 8907995 -4211856 FINANSMAN GELIRLERI 6450226 10267083 5329847 2300666 FINANSMAN GIDERLERI -3272849 -2192095 -517987 -1253171 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -8822592 21164355 13719855 -3164361 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2724385 -4509593 -2502639 -1386976 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -154816 -4226074 -2229344 -347047 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2569569 -283519 -273295 -1039929 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -6098207 16654762 11217216 -1777385 DONEM KARI (ZARARI) -6098207 16654762 11217216 -1777385 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 6384 6296 6733 -519 ANA ORTAKLIK PAYLARI -6104591 16648466 11210483 -1776866 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 123934 -31514 -31514 123934 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 154917 -40401 -40401 154917 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -30983 -8887 -8887 -30983 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -30983 -8887 -8887 -30983 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 123934 -31514 -31514 123934 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -5974273 16623248 11185702 -1653451 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 5869 5757 6194 -1035 ANA ORTAKLIK PAYLARI -5980142 16617491 11179508 -1652416