• 09 Ağustos 2019 18:46:34 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782064 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C76FA6E5921E9 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 7568768774 469378011 227748646 5249905263 SATISLARIN MALIYETI -7524049624 -428620553 -207058302 -5226447916 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 44719150 40757458 20690344 23457347 BRUT KAR (ZARAR) 44719150 40757458 20690344 23457347 GENEL YONETIM GIDERLERI -14050803 -9550944 -5032130 -7799493 PAZARLAMA GIDERLERI -4240528 -4357242 -2413336 -2204847 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 3560427 5091111 398218 764886 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -783226 -1249117 -86003 -172926 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 29205020 30691266 13729099 14390819 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 3840604 2291538 1170158 1731570 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 33045624 32982804 14899257 16122389 FINANSMAN GELIRLERI 18547648 10604936 6016471 8228704 FINANSMAN GIDERLERI -676715 -30501 -30501 -556561 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 50916557 43618241 20946229 23794532 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -10324673 -9098613 -4348089 -4820581 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -10108046 -8957673 -4230468 -4736060 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -216627 -140940 -117621 -84521 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 40591884 34519628 16598140 18973951 DONEM KARI (ZARARI) 40591884 34519628 16598140 18973951 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 40591884 34519628 16598140 18973951 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -70427 -27914 3963 28200 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -84235 -36317 5170 35859 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR -3039 1140 -173 -487 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN MADDI DURAN VARLIK YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) -3039 1140 -173 -487 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -16847 -7263 -1034 -7172 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -16847 -7263 -1034 -7172 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -70427 -27914 3963 28200 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 40521457 34491714 16602103 19002151 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 40521457 34491714 16602103 19002151