• 09 Ağustos 2019 18:36:59
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782044 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC5016C76D5EE041788 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 53328371 64054271 34838259 43171984 SATISLARIN MALIYETI -45585190 -61325573 -32753708 -37402637 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 7743181 2728698 2084551 5769347 BRUT KAR (ZARAR) 7743181 2728698 2084551 5769347 GENEL YONETIM GIDERLERI -5508942 -4381325 -1670681 -2647649 PAZARLAMA GIDERLERI -1334693 -734549 -409970 -582163 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 44829603 7918975 -2885327 26203824 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -212162 -281721 -1645 -119647 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 45516987 5250078 -2883072 28623712 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 4326652 0 0 4323167 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 38272 -187427 -147534 59075 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 49881911 5062651 -3030606 33005954 FINANSMAN GELIRLERI 49616 918510 467199 14626 FINANSMAN GIDERLERI -6499407 -6112132 -4128017 -2928755 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 43432120 -130971 -6691424 30091825 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -4308551 -859629 -5691115 -1854407 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -1136313 -456031 -346723 -905256 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -3172238 -403598 -5344392 -949151 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 39123569 -990600 -12382539 28237418 DONEM KARI (ZARARI) 39123569 -990600 -12382539 28237418 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 6597255 1377310 195647 6092680 ANA ORTAKLIK PAYLARI 32526314 -2367910 -12578186 22144738 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)