• 09 Ağustos 2019 18:34:59 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782024 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC4016C76B2605221AC KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 561781628 383258933 SATISLARIN MALIYETI -488276247 -331250693 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 73505381 52008240 BRUT KAR (ZARAR) 73505381 52008240 GENEL YONETIM GIDERLERI -11465969 -12192472 PAZARLAMA GIDERLERI -13814568 -13221775 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -5830698 -1868976 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 20339157 17378353 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -19709332 -17538291 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 43023971 24565079 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 2185812 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -700214 -0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 2280113 20743124 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 46789682 45308203 FINANSMAN GELIRLERI 6726125 5922464 FINANSMAN GIDERLERI -100433155 -130873182 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -46917348 -79642515 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2392579 -20561843 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -340646 -441287 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2733225 -21003130 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -44524769 -59080672 DONEM KARI (ZARARI) -44524769 -59080672 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -3899902 -7005146 ANA ORTAKLIK PAYLARI -40624867 -52075526 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DURDURULAN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -804356 -560646 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -804356 -560646 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -201089 -140162 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -1005445 -700808 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -804356 -560646 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -45329125 -59641318 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -3905243 -6992436 ANA ORTAKLIK PAYLARI -41423882 -52648882