• 09 Ağustos 2019 18:33:52
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782018 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC4016C76F3A5B4333A KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 782868086 422456006 262584036 418030368 SATISLARIN MALIYETI -584548106 -354917495 -207179303 -293261852 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 198319980 67538511 55404733 124768516 BRUT KAR (ZARAR) 198319980 67538511 55404733 124768516 GENEL YONETIM GIDERLERI -57865925 -45194844 -25477230 -36006906 PAZARLAMA GIDERLERI -6951980 -5680222 -3496041 -4399960 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 168978413 185926101 131364874 79099098 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -68907768 -51278142 -40946129 -32234691 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 233572720 151311404 116850207 131226057 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 25963834 23528539 19121085 15496321 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -1728333 -3754207 -3748990 -1088630 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -47305632 -202698161 -174927393 72116601 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 210502589 -31612425 -42705091 217750349 FINANSMAN GELIRLERI 0 0 -817600 0 FINANSMAN GIDERLERI -42428552 -49813577 -35512732 -14035838 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 168074037 -81426002 -79035423 203714511 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -48030865 -30256026 -26343928 -24727375 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -13116120 -11203752 -7598576 -4840722 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -34914745 -19052274 -18745352 -19886653 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 120043172 -111682028 -105379351 178987136 DONEM KARI (ZARARI) 120043172 -111682028 -105379351 178987136 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 34236317 51552077 39924064 11702987 ANA ORTAKLIK PAYLARI 85806855 -163234105 -145303415 167284149 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1330579 0 -52266 -1589052 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -393443 0 -403197 -814463 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR -1221833 0 333177 -1129902 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -284697 -0 -17754 -355313 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -284697 -0 -17754 -355313 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 18976832 25164694 19981100 6577979 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 18426656 6912563 3189471 6384747 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -27808 -188703 -224456 -9268 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 577984 23057843 21495637 202500 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -0 -4617009 -4479552 -0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -4617009 -4479552 -0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 17646253 25164694 19928834 4988927 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 137689425 -86517334 -85450517 183976063 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 40073504 51479249 39887993 13325745 ANA ORTAKLIK PAYLARI 97615921 -137996583 -125338510 170650318