• 09 Ağustos 2019 18:33:32
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782015 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C766600A27722 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 522269301 515823669 271934180 268100136 SATISLARIN MALIYETI -474886224 -441362336 -234098326 -247572621 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 47383077 74461333 37835854 20527515 BRUT KAR (ZARAR) 47383077 74461333 37835854 20527515 GENEL YONETIM GIDERLERI -45794337 -35658446 -19779513 -20790593 PAZARLAMA GIDERLERI -24288849 -25517334 -13129769 -13125098 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -1428256 -837403 -837403 -750573 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 13826097 11389278 8366470 10456340 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -37827871 -18520695 -12660247 -29484106 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -48130139 5316733 -204608 -33166515 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 149550 452148 195439 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -90444 -405985 -406931 -0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -48071033 5362896 -416100 -33166515 FINANSMAN GELIRLERI 1053151 469232 228386 595307 FINANSMAN GIDERLERI -21959302 -6248172 -2580517 -10054868 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -68977184 -416044 -2768231 -42626076 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -896789 -489803 -455822 -2813653 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -896789 -489803 -455822 -2813653 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -69873973 -905847 -2312409 -39812423 DONEM KARI (ZARARI) -69873973 -905847 -2312409 -39812423 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -69873973 -905847 -2312409 -39812423 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 0 0 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -69873973 -905847 -2312409 -39812423 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -69873973 -905847 -2312409 -39812423