• 09 Ağustos 2019 18:32:02 (Kaynak Matriks)
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782008 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409C016C75B175385F9C KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 151030000 148085000 77422000 67261000 FAKTORING GELIRLERI 151030000 148085000 77422000 67261000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 141821000 143468000 75002000 62571000 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 9209000 4617000 2420000 4690000 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 0 0 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -133771000 -79294000 -41914000 -62863000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -121886000 -63005000 -33162000 -56791000 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -970000 0 0 -970000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -3321000 -11368000 -6114000 -1893000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -7594000 -4921000 -2638000 -3209000 BRUT KAR (ZARAR) 17259000 68791000 35508000 4398000 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -8235000 -8004000 -4994000 -3683000 PERSONEL GIDERLERI -4305000 -3622000 -1983000 -1994000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -137000 -162000 -109000 -93000 GENEL ISLETME GIDERLERI -3793000 -4220000 -2902000 -1596000 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 9024000 60787000 30514000 715000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 85361000 31079000 19276000 40123000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 12503000 30000 30000 6277000 TUREV FINANSAL ISLEMLER KARI 13981000 9871000 6468000 7565000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 58075000 20643000 12568000 26121000 DIGER 802000 535000 210000 160000 KARSILIK GIDERLERI -5387000 -111000 -28000 -306000 OZEL KARSILIKLAR -4890000 -111000 -28000 -276000 DIGER -497000 0 0 -30000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -25484000 -24792000 -16865000 -20034000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN ZARAR -3963000 -6262000 -2725000 -1804000 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -21521000 -18470000 -14139000 -18230000 DIGER 0 -60000 -1000 0 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 63514000 66963000 32897000 20498000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 63514000 66963000 32897000 20498000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -15000000 -14682000 -7256000 -4470000 CARI VERGI KARSILIGI -11902000 -15511000 -7496000 -2768000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -3098000 0 0 -1702000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 829000 240000 0 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 48514000 52281000 25641000 16028000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 48514000 52281000 25641000 16028000 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 48514000 52281000 25641000 16028000 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)