• 09 Ağustos 2019 18:30:59
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/782003 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C76D6615C0BA4 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 5452095 20955512 19429533 1793478 SATISLARIN MALIYETI -4519843 -16244809 -15596496 -1700002 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 932252 4710703 3833037 93476 BRUT KAR (ZARAR) 932252 4710703 3833037 93476 GENEL YONETIM GIDERLERI -1584915 -1518179 -752837 -759754 PAZARLAMA GIDERLERI -146203 -34509 -13954 -37883 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 184302 148528 15281 181012 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -614564 3306543 3081527 -523149 TFRS 9 UYARINCA BELIRLENEN DEGER DUSUKLUGU KAZANCLARI (ZARARLARI) VE DEGER DUSUKLUGU ZARARLARININ IPTALLERI -572002 -334624 -296274 -566387 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -72211 -105101 -37667 -73591 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -1258777 2866818 2747586 -1163127 FINANSMAN GELIRLERI 13221 205412 106372 6044 FINANSMAN GIDERLERI -4345457 -2919793 -1685248 -2168881 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -5591013 152437 1168710 -3325964 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -5591013 152437 1168710 -3325964 DONEM KARI (ZARARI) -5591013 152437 1168710 -3325964 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -5591013 152437 1168710 -3325964 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -44584 -35128 -3491 -9845 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -44584 -35128 -3491 -9845 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -44584 -35128 -3491 -9845 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -44584 -35128 -3491 -9845 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -5635597 117309 1165219 -3335809 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -5635597 117309 1165219 -3335809