• 09 Ağustos 2019 18:30:00
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781998 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC4016C76AE187C2050 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 10325234 9366141 5040196 5739228 SATISLARIN MALIYETI -4405108 -2969351 -742379 -2091137 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 5920126 6396790 4297817 3648091 BRUT KAR (ZARAR) 5920126 6396790 4297817 3648091 GENEL YONETIM GIDERLERI -1146416 -839142 -481635 -743877 PAZARLAMA GIDERLERI -199830 -340991 -183632 -84463 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -1919185 -2453649 -1262046 -1365433 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1524222 648752 154439 641241 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -914847 -766938 -375177 -474497 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 3264070 2644822 2149766 1621062 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 3264070 2644822 2149766 1621062 FINANSMAN GELIRLERI 310153 136923 98740 216131 FINANSMAN GIDERLERI -1445115 -827844 -494565 -731537 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 2129108 1953901 1753941 1105656 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -149890 -101293 -116023 -170543 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -0 -170674 -170674 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -149890 -69381 -54651 -170543 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 2278998 1852608 1637918 1276199 DONEM KARI (ZARARI) 2278998 1852608 1637918 1276199 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 2278998 1852608 1637918 1276199 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -145366 75028 18514 -295543 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -145366 75028 18514 -295543 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -145366 75028 18514 -295543 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 2133632 1927636 1656432 980656 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 2133632 1927636 1656432 980656