• 09 Ağustos 2019 18:29:28
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781974 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C7647E2207014 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 602529861 403089774 219474573 329194657 SATISLARIN MALIYETI -472617501 -317615011 -170394649 -255079181 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 129912360 85474763 49079924 74115476 BRUT KAR (ZARAR) 129912360 85474763 49079924 74115476 GENEL YONETIM GIDERLERI -14516633 -9931196 -4997605 -8010526 PAZARLAMA GIDERLERI -38605730 -25196607 -13215440 -19109794 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI -2882590 -2541219 -1330501 -1453372 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 11970065 7282296 5427903 4265854 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2578728 -6207457 -2050905 -971490 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 83298744 48880580 32913376 48836148 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 51910329 37502616 19208460 17759660 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -16121920 -22311499 -11113925 -1985582 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 119087153 64071697 41007911 64610226 FINANSMAN GIDERLERI -28003235 -63168984 -38659926 -14132289 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 91083918 902713 2347985 50477937 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1357416 -2982090 -1925493 -6068154 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -16157491 -0 -1113450 -2995217 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -14800075 -2982090 -812043 -9063371 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 89726502 3884803 4273478 56546091 DONEM KARI (ZARARI) 89726502 3884803 4273478 56546091 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR -9640 -23449 -48435 67084 ANA ORTAKLIK PAYLARI 89736142 3908252 4321913 56479007 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -689341 -55823 69452 46297 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -883770 -69779 86815 59356 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -194429 -13956 -17363 -13059 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -194429 -13956 -17363 -13059 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 4736801 3276123 3118726 1252068 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 4736801 3276123 3118726 1252068 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 4047460 3220300 3188178 1298365 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 93773962 7105103 7461656 57844456 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 93773962 7105103 7461656 57844456