• 09 Ağustos 2019 18:29:02
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781972 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C76E24C1C090B KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 17317733 26341629 21648261 14142567 SATISLARIN MALIYETI -13276564 -20287382 -17249049 -10943698 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 4041169 6054247 4399212 3198869 BRUT KAR (ZARAR) 4041169 6054247 4399212 3198869 GENEL YONETIM GIDERLERI -3399674 -3769777 -1412185 -1197004 PAZARLAMA GIDERLERI -312943 -304240 -137872 -138851 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2266647 859068 478392 32926 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -670649 -613950 -200456 -411148 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1924550 2225348 3127091 1484792 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR 2150385 91345 799827 477499 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 4074935 2316693 3926918 1962291 FINANSMAN GELIRLERI 446920 977387 401381 259479 FINANSMAN GIDERLERI -773124 -1284975 -978611 -750881 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 3748731 2009105 3349688 1470889 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -270123 -3116697 -3251300 -363699 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -65856 -72778 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -204267 -3116697 -3251300 -290921 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 3478608 -1107592 98388 1107190 DONEM KARI (ZARARI) 3478608 -1107592 98388 1107190 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3478608 -1107592 98388 1107190 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -205533 -37896 -64828 -280472 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -256916 -47370 -81035 -337737 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -51383 -9474 -16207 -57265 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -51383 -9474 -16207 -57265 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -205533 -37896 -64828 -280472 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 3273075 -1145488 33560 826718 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 3273075 -1145488 33560 826718