• 09 Ağustos 2019 18:26:51
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781967 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C76FBC6B918EA KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 9868428 10308217 SATISLARIN MALIYETI -7211757 -8037306 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 2656671 2270911 CANLI VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER FARKLARI 328451 614161 BRUT KAR (ZARAR) 2985122 2885072 GENEL YONETIM GIDERLERI -977657 -993164 PAZARLAMA GIDERLERI -1991 -207339 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1158339 555150 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -2056076 -362019 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 1107737 1877700 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 1107737 1877700 FINANSMAN GELIRLERI 151602 237887 FINANSMAN GIDERLERI -1572617 -1283154 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -313278 832433 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -327128 -133333 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -233873 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -93255 -133333 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -640406 965766 DONEM KARI (ZARARI) -640406 965766 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 213439 277551 ANA ORTAKLIK PAYLARI -853845 688215 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 1938361 -6045 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 2625044 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -32344 -7750 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -654339 -1705 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI), VERGI ETKISI -661454 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -7115 -1705 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 1938361 -6045 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 1297955 959721 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 562901 277330 ANA ORTAKLIK PAYLARI 735054 682391