• 09 Ağustos 2019 18:23:36
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781960 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C76F0C06B1434 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C76F0C0AA1435 KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TFRS 9``A GORE KARSILIK AYRILMIS) 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI FAIZ GELIRLERI 20497453000 13628982000 7265731000 10820089000 KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 16810563000 11801088000 6306322000 8840828000 ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 204433000 169393000 93369000 105323000 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 120537000 51290000 23209000 53788000 PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 149000 18572000 14708000 149000 MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 3357629000 1585741000 827606000 1819222000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 960804000 309721000 154779000 560765000 ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 2396825000 1276020000 672827000 1258457000 FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0 DIGER FAIZ GELIRLERI 4142000 2898000 517000 779000 FAIZ GIDERLERI (-) -15382697000 -8751029000 -4693949000 -8050105000 MEVDUATA VERILEN FAIZLER -9256351000 -5933478000 -3148942000 -4797914000 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -763033000 -485679000 -285461000 -392697000 PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -3358756000 -1183523000 -646435000 -1764714000 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -1922537000 -1146043000 -628601000 -1052231000 KIRALAMA FAIZ GIDERLERI -75975000 0 0 -40091000 DIGER FAIZ GIDERLERI -6045000 -2306000 -15490000 -2458000 NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 5114756000 4877953000 2571782000 2769984000 NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI 1834045000 955348000 511491000 855486000 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2379401000 1353231000 733380000 1170935000 GAYRI NAKDI KREDILERDEN 350171000 195455000 102754000 183672000 DIGER 2029230000 1157776000 630626000 987263000 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -545356000 -397883000 -221889000 -315449000 GAYRI NAKDI KREDILERE -232000 -242000 -160000 -169000 DIGER -545124000 -397641000 -221729000 -315280000 TEMETTU GELIRLERI 50691000 117447000 73034000 49354000 TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) -1134996000 300959000 188142000 -1263930000 SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 107728000 56969000 30068000 61177000 TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) -1493350000 242551000 159386000 -1503085000 KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 250626000 1439000 -1312000 177978000 DIGER FAALIYET GELIRLERI 2430923000 810218000 -139345000 1061216000 FAALIYET BRUT KÂRI 8295419000 7061925000 3205104000 3472110000 BEKLENEN ZARAR KARSILIKLARI GIDERLERI ( - ) -3874579000 -1788150000 -505036000 -1412749000 DIGER KARSILIK GIDERLERI ( - ) -45784000 -1622000 -8578000 -13989000 PERSONEL GIDERLERI (-) -1343449000 -1050297000 -511916000 -654911000 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -1830694000 -1563687000 -838471000 -971165000 NET FAALIYET KARI (ZARARI) 1200913000 2658169000 1358259000 419296000 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 1200913000 2658169000 1358259000 419296000 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -182122000 -532908000 -284419000 -51727000 CARI VERGI KARSILIGI -387675000 -517308000 -226420000 -368222000 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI -696089000 -246641000 -156508000 -67863000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 901642000 231041000 98509000 384358000 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 1018791000 2125261000 1073840000 367569000 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0 ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0 DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI 1018791000 2125261000 1073840000 367569000 GRUBUN KARI (ZARARI) 1018791000 2125261000 1073840000 367569000 AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR)