• 09 Ağustos 2019 18:23:11
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781956 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C7610A1FA66AB KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 7909066 60822344 26390368 3309910 SATISLARIN MALIYETI -6509650 -53001275 -20549756 -2345610 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1399416 7821069 5840612 964300 BRUT KAR (ZARAR) 1399416 7821069 5840612 964300 GENEL YONETIM GIDERLERI -2308113 -1823918 -951181 -1310424 PAZARLAMA GIDERLERI -755713 -5379214 -3310844 -96102 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 5136345 3078099 2569399 3734401 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3744401 -5563838 -5563137 -1945049 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -272466 -1867802 -1415151 1347126 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 32545 402713 198012 8521 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -239921 -1465089 -1217139 1355647 FINANSMAN GIDERLERI -10617098 -8789208 -5824455 -5768423 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -10857019 -10254297 -7041594 -4412776 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -1450688 -3356803 -194718 -939884 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -1450688 -3356803 -194718 -939884 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -9406331 -6897494 -6846876 -3472892 DONEM KARI (ZARARI) -9406331 -6897494 -6846876 -3472892 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -9406331 -6897494 -6846876 -3472892 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -36605 -26263 0 -36605 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -46929 -33670 0 -46929 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -10324 -7407 0 -10324 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -10324 -7407 0 -10324 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -36605 -26263 0 -36605 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -9442936 -6923757 -6846876 -3509497 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -9442936 -6923757 -6846876 -3509497