• 09 Ağustos 2019 18:22:41
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781954 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC5016C76EFA1932421 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 4647317 4960795 2920303 2610189 SATISLARIN MALIYETI -4640999 -4377786 -2662852 -3055567 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 6318 583009 257451 -445378 BRUT KAR (ZARAR) 6318 583009 257451 -445378 GENEL YONETIM GIDERLERI -444106 -364935 -155891 -153567 PAZARLAMA GIDERLERI -121480 -117020 -58596 -62230 ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI 0 0 0 0 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 1051472 157489 -63348 865798 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -530933 -148827 -48123 -385711 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -38729 109716 -68507 -181088 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 0 0 0 0 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER 0 0 0 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -38729 109716 -68507 -181088 FINANSMAN GELIRLERI 157867 255605 136510 135170 FINANSMAN GIDERLERI -172324 -198663 -96711 -136350 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -53186 166658 -28708 -182268 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -2297492 -120176 -168988 -2263973 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -63933 0 0 -39533 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -2361425 -120176 -168988 -2303506 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 2244306 286834 140280 2081705 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DONEM KARI (ZARARI) 2244306 286834 140280 2081705 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 2244306 286834 140280 2081705 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -2497453 -1096812 -669747 -2128822 MADDI DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 4403305 -1088462 -774369 4820292 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME ARTISLARI (AZALISLARI) 0 0 0 0 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -159783 -12028 -18120 -140770 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILMAYACAK PAYLAR 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 0 0 DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 -117724 0 -67369 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -6740975 -121402 -122742 -6740975 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -6740975 -121402 -122742 -6740975 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEME VE/VEYA SINIFLANDIRMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMAYA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 0 0 YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA ILE ILGILI DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 0 0 0 0 YURTDISINDAKI ISLETMEYE ILISKIN NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN DIGER KAPSAMLI GELIRINDEN KAR VEYA ZARARDA SINIFLANDIRILACAK PAYLAR 0 0 0 0 DIGER KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIR UNSURLARI 0 0 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER 0 0 0 0 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI 0 0 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -2497453 -1096812 -669747 -2128822 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -253147 -809978 -529467 -47117 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -253147 -809978 -529467 -47117