• 09 Ağustos 2019 18:22:09
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781948 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C76A8CDC27BD0 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 159706119 119908101 76727478 43834295 SATISLARIN MALIYETI -155798927 -80789267 -51665252 -52488080 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 3907192 39118834 25062226 -8653785 BRUT KAR (ZARAR) 3907192 39118834 25062226 -8653785 GENEL YONETIM GIDERLERI -8039751 -7862720 -4137091 -3893506 PAZARLAMA GIDERLERI -33320388 -5589746 -4977231 -5444390 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 13157925 5603168 2875102 5636837 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -11752157 -4993333 -3568165 -3640134 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -36047179 26276203 15254841 -15994978 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 671028 105898 43430 234283 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -1151600 -1151600 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -432865 -2667685 -2848769 -278055 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -36960616 23714416 12449502 -17190350 FINANSMAN GELIRLERI 7534518 104914 6650376 FINANSMAN GIDERLERI -81090632 -16407907 -466796 -41698347 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -110516730 7411423 11982706 -52238321 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -992680 -1702948 -465011 -81872 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -992680 -1702948 -465011 -81872 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -111509410 9114371 11517695 -52156449 DONEM KARI (ZARARI) -111509410 9114371 11517695 -52156449 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -111509410 9114371 11517695 -52156449 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SURDURULEN FAALIYETLERDEN SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1115080 575842 746885 158067 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -1393850 719803 933607 197584 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -278770 -143961 -186722 -39517 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI), VERGI ETKISI -278770 -143961 -186722 -39517 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR -2592183 -7223864 280236 -1471239 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -2728614 -7604067 294986 -1548673 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) -2728614 -7604067 294986 -1548673 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -136431 -380203 -14750 -77434 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN FINANSAL VARLIKLARA ILISKIN DIGER KAPSAMLI GELIR, VERGI ETKISI -136431 -380203 -14750 -77434 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -3707263 -6648022 1027121 -1313172 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -115216673 2466349 12544816 -53469621 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -115216673 2466349 12544816 -53469621