• 09 Ağustos 2019 18:21:50
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781946 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C76B6C40B7BF2 KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 348146221 357881531 SATISLARIN MALIYETI -323431709 -342803792 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 24714512 15077739 BRUT KAR (ZARAR) 24714512 15077739 GENEL YONETIM GIDERLERI -4058804 -4212506 PAZARLAMA GIDERLERI -3964107 -6324951 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 2062673 1872608 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -3218992 -265600 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 15535282 6147290 RISK POZISYONLARINI NETLESTIREN KALEMLER GRUBUNA YONELIK FINANSAL RISKTEN KORUNMA KAZANCLARI (KAYIPLARI) 642560 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 15535282 6789850 0 FINANSMAN GELIRLERI 1039853 389586 FINANSMAN GIDERLERI -1777486 -5924477 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 14797649 1254959 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -3383714 -770106 DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -3635131 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -251417 -770106 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) 11413935 484853 0 DONEM KARI (ZARARI) 11413935 484853 0 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 11413935 484853 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR) DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR 40229 173334 TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) 50286 216668 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -10057 -43334 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -10057 -43334 KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARINDAN KAZANCLAR (KAYIPLAR) 0 0 DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) 40229 173334 TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) 11454164 658187 0 TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI 11454164 658187