• 09 Ağustos 2019 18:21:14
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781942 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D6C4E409E016C7679F2E76FB2 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 GELIR VE GIDER KALEMLERI ESAS FAALIYET GELIRLERI 19534823 16122516 7986028 10124823 FAKTORING GELIRLERI 19534823 16122516 7986028 10124823 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN FAIZLER 15021644 13872323 6978201 7552644 FAKTORING ALACAKLARINDAN ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 4513179 2250193 1007827 2572179 FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 0 KIRALAMA GELIRLERI 0 FINANSMAN GIDERLERI (-) -12354501 -9362745 -4511953 -6690501 KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -3666024 -4270541 -2089557 -2035024 FAKTORING ISLEMLERINDEN BORCLARA VERILEN FAIZLER -5206178 -1967652 -946357 -2891178 KIRALAMA ISLEMLERINE ILISKIN FAIZ GIDERLERI -1563159 -1011810 -531891 -829159 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER -1080198 -1446863 -645875 -576198 VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR -838942 -665879 -298273 -358942 BRUT KAR (ZARAR) 7180322 6759771 3474075 3434322 ESAS FAALIYET GIDERLERI (-) -4295383 -4035949 -2151451 -2129383 PERSONEL GIDERLERI -2209311 -2167274 -1103451 -1092311 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI -13171 0 0 -13171 GENEL ISLETME GIDERLERI -1634356 -1509190 -844483 -773356 DIGER -438545 -359485 -203517 -250545 BRUT FAALIYET KARI (ZARARI) 2884939 2723822 1322624 1304939 DIGER FAALIYET GELIRLERI 1769825 1291243 398071 1193825 BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 71078 6033 2458 38078 KAMBIYO ISLEMLERI KARI 547880 315988 1910 488880 DIGER 1150867 969222 393703 666867 KARSILIK GIDERLERI -2229546 -1148765 -618425 -913546 OZEL KARSILIKLAR -2229546 -1148765 -618425 -913546 DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -4509678 -6693893 -3523995 -2244678 KAMBIYO ISLEMLERI ZARARI -4482795 -6693893 -3523995 -2230795 DIGER -26883 -13883 NET FAALIYET KARI (ZARARI) -2084460 -3827593 -2421725 -659460 BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -2084460 -3827593 -2421725 -659460 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) -399396 -632754 -413750 -379396 CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 -11000 ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 399396 632754 413750 368396 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) -1685064 -3194839 -2007975 -280064 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 DONEM NET KARI VEYA ZARARI -1685064 -3194839 -2007975 -280064 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -1685064 -3194839 -2007975 -280064 HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAR (ZARAR) PAY BASINA KAZANC HISSE BASINA KAR (ZARAR) HISSE BASINA KAZANC (ZARAR) SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANC (ZARAR)