• 09 Ağustos 2019 18:20:10
    ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/781929 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C6C4E3DC2016C76A7704876D3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2019-01-01 2019-06-30 2018-01-01 2018-06-30 2018-04-01 2018-06-30 2019-04-01 2019-06-30 KAR VEYA ZARAR KISMI HASILAT 4646450 4215218 1570138 2412626 SATISLARIN MALIYETI -2752233 -2946209 -781054 -1347677 TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 1894217 1269009 789084 1064949 BRUT KAR (ZARAR) 1894217 1269009 789084 1064949 GENEL YONETIM GIDERLERI -943417 -636719 -334614 -485070 PAZARLAMA GIDERLERI -366323 -387336 -247493 -172234 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 241369 327964 204134 65891 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -261511 -48678 -36823 -39730 ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) 564335 524240 374288 433806 YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 11501 14141 -19 0 FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) 575836 538381 374269 433806 FINANSMAN GELIRLERI 28472 122872 98521 9257 FINANSMAN GIDERLERI -890718 -560674 -287352 -458695 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -286410 100579 185438 -15632 SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -64829 -37885 -32232 -18282 ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -64829 -37885 -32232 -18282 SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -221581 62694 153206 2650 DONEM KARI (ZARARI) -221581 62694 153206 2650 DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 ANA ORTAKLIK PAYLARI -221581 62694 153206 2650 PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC PAY BASINA KAZANC (ZARAR) SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)